Balaka

Gening enya anjen pisah
Nu munutuskeun tali asih
Ceunah arek babarengan
Moal dugi pipisahan
Tapi anjeun nu geus jalir

Tadi na henteu percaya
Anjeun teh robah haluan
Panggih jeung asih nu baheula
Nu kungsi ngait na ati
Akhir na tuh nyambung deui

Reff:
Naha anjeun bet narima kuring
Lamun deuk kitu mah atuh ka dirina
Kacinta anu geus manteng ukur ngesian
Lolokrang hatee diwewejet

Lain harita balaka henteu narima kapaksa
Datang tina hate
Geunig nyata na
Tuh nyandiwara
Nu sabenerna di rekayasa