Bulan Ramadhan

Bulan yang diagungkan
Bulan yang sedang dijalankan, bulan Ramadhan
Waktu menahan amarah
Waktu menahan dahaga, bulan Ramadhan

Tempat amal digandakan
Tempat diri disucikan

Kita berpuasa satu bulan lamanya
Bersama menjalankan ibadah
Belajar mensyukuri apa yang telah diberi
Bersama memperbaiki diri

Bulan menjaga pandangan
Bulan menjaga perkataan, bulan Ramadhan

Tempat amal digandakan
Tempat diri disucikan

Tempat amal digandakan
Tempat diri disucikan

Kita berpuasa satu bulan lamanya
Bersama menjalankan ibadah
Belajar mensyukuri apa yang telah diberi
Bersama memperbaiki diri
Bersama memperbaiki diri
Bersama memperbaiki diri