Icip Icip

Dondong opo salak
Duku cilak cilik
Gendong opo becak mas
Mlaku timak timik

Tuku buah ndek pasar
Kudu di incipi disek
Yen katene golek pacar
Yo kudu dikenal disik

Dondong opo salak dik
Duku cilak cilik
Gendong opo becak dik
Mlaku timak timik

Tuku klambi ndek toko
Kudune dicoba disek
Yen katene golek bojo
Yo kudu dikenal disek

Cip icip icip icip icip
Cingurmu seng lancip
Wong wedok ojo padakno buah
Tak clutak clutak clutak clutak
Lambemu seng clutak
Wong wedok ora kena di coba

Menyang heler dek ngetes mio
Tak stater tak tumpaki
Klesar keser tak bayari
Yen wedok mas kanggo bojo
Mutar muter mbok gawani
Iso iso pean klenger digepuki

Dondong opo salak dik
Duku cilak cilik
Gendong opo becak dik
Mlaku timak timik

Tuku klambi ndek toko
Kudune dicoba disek
Yen katene golek bojo
Yo kudu dikenal disek

Cip icip icip icip icip
Cingurmu seng lancip
Wong wedok ojo padakno buah
Tak clutak clutak clutak clutak
Lambemu seng clutak
Wong wedok ora kena di coba

Cip icip icip icip icip
Cingurmu seng lancip
Wong wedok ojo padakno buah
Tak clutak clutak clutak clutak
Lambemu seng clutak
Wong wedok ora kena di coba

Menyang heler dek ngetes mio
Tak stater tak tumpaki
Klesar keser tak bayari
Yen wedok mas kanggo bojo
Mutar muter mbok gawani
Iso iso pean klenger digepuki
Iso iso pean klenger digepuki