Tidak

Tidak sekali bilang tidak
Hmmmm tetap tidak
Tidak sekali lagi tidak
Tidak tidak tidak tidak tidak

Untuk apa tiga kali salah
Untuk apaq tiga kali kalah

Untuk apa tiga kali patah bercinta
Bercinta bercinta bercinta

Bercinta denganmu
Tersiksa

Tidak sekali lagi tidak
Tidak tidak tidak tidak tidak

Tidak

Satu kali kalah
Duak kali kalah
Tiga kali cukup
Lelah hooo aku lelah

Satu kali patah
Dua kali patah
Tika kali cukup jeara aku jera
Tak guna kudatang
Semua telah hilang
Percuma

Lihat Berita Erie Suzan